DA / EN

Udtalelser

Icon

Udtalelser

Handlingsorienteret action

“Jeg har gennem de sidste 12 år haft fornøjelsen af at nyde godt af Sebastian Nybos kompetencer - både som foredragsholder og forandringsagent, fra sparringspartner til lederudvikler, og fra personlig udvikler til organisationsudvikler. Sebastian har tilført teoretisk-, praktisk- og ikke mindst handlingsorienteret action til mange af de store komplekse problemstillinger jeg har mødt i arbejdet med at etablere, udvikle og drive succesfulde forretninger. Sebastians indsigt er unik, men det er i fortolkningen og implementeringen at han for alvor viser sin unikke styrke. 

Han er intens nærværende og hans lige-frem natur er meget tillidsvækkende. Og så måden at gøre det uhåndgribelige håndfast. Han evner at dele uoverskuelige processer ned i deres kerneelementer, hvorfra arbejdet med transformation kan begynde.

Jeg er personligt ikke i tvivl om hvor jeg skal henvende mig når jeg savner perspektiv eller kompetent sparring!"

Peter Friis

Vice President, Northern Europe

Vi vil uden tvivl gøre brug af Sebastian igen

Jeg kan kun på det varmeste anbefale Sebastian. Han blandede et seriøst emne, som det psykiske arbejdsmiljø, med en god portion humor, og formåede at underholde og viderebringe de vigtige budskaber.

Vi lærte alle utroligt meget og fik samtidig grint så meget. Sebastian er en levende og underholdende foredragsholder, som formår at fange publikum og inddrage dem i diskussionerne. Vi vil uden tvivl gøre brug af Sebastian igen. Tusind tak for dit engagement og din måde at være på.

Bjarke B. Mogensen
Københavns Politi

World Class

LEGO Koncernen udmeldte i juni 2006 den fremtidige struktur for den globale forsyningskæde, hvilket betød reduktion af arbejdspladser i Global Supply Chain i Billund på op til 900. Produktionen i Billund igangsatte på denne baggrund et projekt, der skulle medvirke til at lette overgangen til den nye struktur, med færre funktionsenheder og færre medarbejdere.

Sebastian Nybo har arbejdet med Ledergruppen i Produktionsområderne, med det formål at sammensmelte de forskellige kulturer, der eksisterede indenfor funktionsområderne. Hovedtemaerne har været:

  • Forandringsledelse
  • Udarbejdelse af personprofiler, herunder individuel feedback og rådgivning samt definition af Ledergruppens samlede styrke og udviklingsområder
  • Kommunikationsteori og praktisk træning
  • Fortsættelse af procesforløb ultimo 2008

Sebastian har på en inspirerende, let forståelig og professionel måde styret denne proces og er desuden en world class foredragsholder.

Villy Markman, Senior Director,
LEGO systems A/S

En oplægholder i særklasse 

Sebastian Nybo har været en værdsat samarbejdspartner og underviser på Teknologisk Institut i mere end 15 år og har gennem alle årene leveret undervisning i særklasse tilpasset dansk erhvervsliv. Grundet sin faglige ballast og evne til at levere sin viden på en nærværende og humoristisk facon er Sebastian blandt vores bedst evaluerede undervisere. Både som foredragsholder og underviser evner Sebastian Nybo at fange sit publikum og ramme deltagerne, der hvor de er, så de kan anvende deres nye viden i praksis med det samme. Jeg kan varmt anbefale Sebastian Nybo som foredragsholder og underviser. 


Janice Dyrlund Høst, Centerchef, 
Uddannelse på Teknologisk Institut

Tid til forandring

Patent- og Varemærkestyrelsens enhed for Politik & Jura holdt en teamdag med fokus på samarbejde, kommunikation og forandring. Sebastian Nybo sluttede dagen af med at sparke til fastankerede overbevisninger og holdt et inspirerende indlæg om vigtigheden af at være klar til forandring. Sebastian er meget nærværende og leverer sine budskaber med humor og stor overbevisning. Vi tog alle sammen ny viden med hjem og tog et skridt nærmere erkendelsen af, at vi ikke kan leve uden forandring.

Anne Rejnhold Jørgensen Kontorchef Politik & Jura Patent- og Varemærkestyrelsen

5 stjerner til Sebastian

Har I nogen sinde tænkt over hvordan I skulle få jeres teams til at fungere bedre, eller hvordan man faciliterer et globalt netværk til at samarbejde på en effektiv og smidig måde? Det har vi. Og så fandt vi Sebastian Nybo - der med sine meget inspirerende, energifyldte og humoristiske foredrag og workshops - har givet os en masse let anvendelige og effektive værktøjer til at booste vores transnationale samarbejde og forøget vores team forståelse. Vi giver ham 5 stjerner.

Christina J. Colclough, General Sekretær NFU
Nordic Financial Unions

Et berigende foredrag

“Jeg hørte Sebastian Nybo holde et foredrag, hvor han på overbevisende vis gennemgik tanker og teorier bag hans bog "Sådan håndterer du besværlige personer". Før foredraget havde jeg en god indsigt i mennesker og deres bevæggrunde og alligevel gik jeg stærkt beriget fra foredraget. Sebastian givet mig enkel, og dog ny indsigt i min egen og andres personlighed, i en sådan grad, at der er blevet færre besværlige mennesker omkring mig :-). Jeg kan varmt anbefale Sebastian Nybo som foredragsholder, hvis en leder- eller medarbejdergruppe skal gives øget indsigt i konfliktmønstre.”

Lone Abdene, HR Consultant
SCA Packaging Denmark

Sebastian er forbilledlig

“Aalborg Kommunes ledere tilbydes løbende temamøder med dugfrisk viden og inspiration om ledelse og organisationsudvikling. Sebastian afsluttede vores foredragsrække for 2011 med et fantastisk indlæg om, hvordan det indre lederskab er nøglen til øget medansvarlighed. Sebastian udfolder sit eget talent på forbilledlig vis ved at bruge sig selv, sin humor og konkrete erfaringer, som skaber genkendelse og aha – oplevelser hos publikum. Sebastians budskaber stikker dybt og taler til den enkeltes ansvarlighed og etiske fordring i ledelsesarbejdet, både i organisationer og som mennesker på en overlevelsestruet klode. Foredraget gjorde et stærkt indtryk og således fyldt med nye tanker og inspirationer står nu 130 af vores ledere stærkere til at definere mål og ansvarlighed for 2012. Vores samarbejde med Sebastian har taget en fantastisk begyndelse og vi ser frem til at udvikle relationen og samarbejdet fremover.”

Kirsten Ravn Bundgaard, HR Manager
Aalborg Kommune

Sebastian forstår at kommunikere med hele sit udtryk

Min første oplevelse med Sebastian og hans unikke teorier og ledelsesværktøjer var da jeg deltog i et 4 timers seminar afholdt af min fagforening Finansforbundet - hvor Sebastian gav sit oplæg “Go ledelse - også i modvind”. Min grund til at deltage var for den finansielle krise der var over os på det tidspunkt - en forkert beslutning kunne få massive konsekvenser og jeg manglede værktøjer til at kommunikere med mit personale. Det var netop de værktøjer der blev formidlet på seminaret. Seminaret gav mig en indsigt i den menneskelige natur og hvordan vi opfatter hinanden via kropssprog, stemmeføring og ordvalg.

Så da jeg to år senere fik muligheden for at deltage i et internat med titlen “Optimal lederkommunikation” ligeledes med Sebastian som undervisere - skyndte jeg at melde mig til for at få adgang til mere af hans viden. Sebastian præsenterer sine ideér med stor gennemslagskraft og på en innovativ måde. Han forstår at kommunikere både verbalt og med hele sit udtryk, kropssprog og stemmeføring.

Han bruger mange eksempler fra hverdagslivet og det gør det let at relatere til stoffet - derfor bliver det lettere for mig at relatere og anvende metoder og værktøjer direkte i min situation. Derfor kan jeg kun give Sebastian min varmeste anbefaling.

Martin Klintby, Deputy Manager
Danske Bank

Sebastian indfriede alle 300 deltageres forventninger

Overskriften "Forberedt på forandring - fra Tudekiks til Duracell kanin" havde givet de 300 tilhørere store forventninger til en formiddag med Sebastian Nybo som foredragsholder. Sebastian indfriede alle deltagernes forventninger med et foredrag, der blev leveret med stort engagement, fyldt med masser af fakta og humor. En formiddag, som gav deltagerne noget at glæde sig - og ikke mindst tænke over.

Henrik Eskildsen

Faglig sekretær, Politiforbundet København

Forbedret trivsel

Jeg har gennem det sidste år haft et utroligt godt samarbejde med SEB Gruppen omkring forbedring af trivslen i dele af min forvaltning. Trivslen var i foråret 2010 en stor udfordring i administrationen under Teknik og Miljø. SEB Gruppen blev kontaktet for at hjælpe os med en forbedring af og en retningslinje for et kontinuerligt fokus på trivslen.

Vi gennemførte interviewrunder med alle medarbejdere og ledere for at få en diagnose af udfordringerne med trivslen. Der blev sat mål og retning for arbejdet, og der blev gennemført organisatoriske forandringer og taget hul på de forhold, der var nævnt i SEB Gruppens afrapportering. Det har været et langt forløb at få vendt trivslen fra et negativt fokus til et nu fremadrettet fokus, men jeg har klart oplevet, at Sebastian og SEB Gruppen har været en meget vigtig og kompetent samarbejdspartner for alle involverede. Sebastian har formået at sætte et klart sprog på udfordringerne og holde fokus på processen også i hektiske perioder undervejs. SEB Gruppen har formået at have teoretiske og praktiske tilgange til arbejdet til glæde for alle i organisationen. Jeg er ikke i tvivl om, at Sebastian har været en vigtig brik i den forbedrede trivsel, der opleves i forvaltningen - både som sparringspartner og facilitator på denne trivselsproces. Jeg vil klart i andre tilsvarende situationer og projekter henvende mig til Sebastian for sparring og vejledning i fremtiden.

Thomas Eriksen, Direktør

Faxe Kommune, Teknik og Miljø  

Professionalisme og nænsomhed – en succesformel

I en periode med fusioner og organisatoriske forandringer i SKAT har vi i samarbejde med Sebastan Nybo arbejdet målrettet med lederudvikling. Resultatet er blevet en godt sammentømret ledelse i Skattecenter Nærum med et fælles ledelsessprog og fælles værdier.

Udgangspunktet har været ”Det Indre Lederskab”, hvis filosofi om selvindsigt, fælles værdier og organisatorisk forståelse passer godt til SKAT´s strategiske mål om organisering af arbejdet, hvor der ikke må være organisatoriske hindringer for at  arbejdsopgaverne kan løses der, hvor de kompetencemæssige stordriftsfordele udnyttes bedst muligt.

I en inspirerende vekselvirkning mellem teori og praksis har Sebastian Nybo givet vitalitet til ledelses- og organisationsudviklingen. Værktøjerne har bl.a. været TalentProfilen™, konflikthåndtering, coaching, kommunikationstræning, alt sammen håndteret med en professionalisme, der nænsomt har flyttet vores grænser. Vi er som ledere opmærksomme på vores forskellighed. Det medfører, at vi optræder med en langt større autencitet og at vi opfatter forskelligheden positivt og som en styrke. Noget der arbejdes videre med i organisationen.

Marie Raavig, Skattedirektør
Skattecenter Nærum

Fangende og nærværende

Vi har det sidste år haft 2 kursusdage med Sebastian Nybo. Fokus på det første kursus var Kommunikation, det andet kursus handlede om Teamsamarbejde.

Ved Sebastians hjælp er det lykkes at få medarbejderne til at forstå, hvor meget energi og udvikling, der ”gemmer” sig i at have forskellige roller i et team. Vi har fået en fælles forståelse omkring de processer, der er i et team, og hvordan vi bruger processerne til at vokse som team. Sebastians kurser har ikke kun givet os en masse ”guldkorn”; de har givet os en organisatorisk forståelsesramme, som vi har meget glæde af - hver dag!

Sebastian underviser på en måde, som både er fangende og nærværende. Ved hjælp af humor og ægte interesse i vores arbejdsområde, holder han fast i opmærksomheden.

Sebastian kan meget varmt anbefales til alle virksomheder med fokus på samarbejde og trivsel, også inden for det offentlige!

Arend de Boer Døssing, Boenhedsleder

Landsbyen Sølund, Skanderborg

4,9 ud af 5

Med afsæt i, at god ledelse og kommunikation i en dynamisk virksomhed er midlet til at opnå toppræstationer og trivsel har vi hos TDC Erhverv Kundeservice gennemført et leder udviklingsforløb, hvor vi sammen med Sebastian Nybo har trænet teknikker og værktøjer, der understøtter lederens rolle som kommunikator.

Alt i alt et meget inspirerende og lærerigt forløb - centreret omkring ”Dialog og feedback” hhv. ”Kommunikation til grupper” - hvor vi har fået skabt et fælles fokus omkring lederens rolle som kommunikator og værdien af en effektiv kommunikationsplanlægning og ikke mindst de faglige og psykologiske elementer, der indgår i en effektiv og udbytterig kommunikation på såvel individ- som gruppeniveau.
Sebastian er en fantastisk dygtig formidler og hans undervisningsform med veksling mellem teori og praktisk casetræning – bl.a. i form af samtaleværksteder – har været særdeles udbytterig og givet grundlag for stor refleksion.

Samarbejdet med Sebastian har helt klart levet op til vores forventninger og favnet et relevant udviklingsbehov, hvilket også bekræftes af deltagerevalueringen, hvor tilbagemeldingen på spørgsmålet omkring ”I hvor høj grad kan du bruge kurset i dit daglige arbejde” er en samlet score på 4,9 (på en skala fra 1 til 5).

Vi har fået nogle modeller og metodikker, som vi kan og skal arbejde videre med – for der er ingen tvivl om, at det kan være svært at mestre rollen som kommunikator. De fleste af os er endnu ikke verdensmester i kommunikation - det er viden og erfaring, der gør, at vi ændrer adfærd og styrker vores evne som kommunikator. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi holder hinanden op på at bruge denne læring og giver hinanden feedback. For som Sebastian Nybo siger: "Hvis én lærer lidt og deler det med andre - så lærer alle meget."

Lene Krakau Larsen,
Kundeservicedirektør TDC Erhverv

”Seminaret guider kursisten gennem brugen af de forskellige værktøjer med fokus på den forretningsmæssige bundlinie og at en moderne virksomhed altid skal være i "bevægelse" og dermed forandringsparat. Bogen og kurset formår på en elegant måde at integrere forretningsstrategi og de menneskelige ressourcer; et fantastisk godt ledelsesværktøj.”

Kirsten Harting, Director
ALK-Abello A/S

Anbefalet sparringspartner til ledelsesmæssige udfordringer

Efter at have stiftet mit første bekendtskab med Sebastian Nybo, ved et foredrag omkring ”Følelsesmæssig EQ”, blev jeg draget og fanget af Sebastian´s måde og metode at ” tage rummet på ” og måtte derfor efterfølgende bede Sebastian om hjælp til håndtering af flere større ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Sebastian besidder en enorm rolig og tillidsvækkende tiltrækningskraft, både ved hans store overbevisende viden omkring hans kernekompetencer, samtidig med hans personlige måde at ”få folk op af stolen”, hvad enten dagsordenen er TurnAround, Peptalk, Udvikling, Samarbejde eller Håndtering af krisesituationer. Jeg kan derfor kun varmt anbefale Sebastian Nybo som sparringspartner til større ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen, hvad enten det er 10 eller 200 personer, hvor man bare må erkende at eksperter er eksperter.

Robert Mayer, Divisionsdirektør
Jönsson a/s

Sebastian Nybo, forfatter og ildsjæl, evner ved hans personlighed og visualiseringsevner, at redegøre for de arbejdsredskaber hans bog giver læseren rådighed over, på en særdeles levende og let forståelig måde. Ledelse set fra hans, men bestemt også Kirkegaards side, er ikke et spørgsmål om at stå frem, men at stå forrest, og derved lade medarbejderne få glæde af ens viden og overskud. Kort sagt: Formidling af adfærdspsykologi på en let forståelig og anvendelig måde"

Koncernudviklings direktør og HR ansvarlig Jan H. Henriksen,
Trotters A/S 

(om kurset "det indre lederskab")

At være forandringsparat lyder så enkelt - og det er så svært. Samtidig er det vigtigere end nogensinde.
Jeg havde tidligere hørt Sebastian Nybo's foredrag om "Forandringsparathed", og jeg tænkte straks, at her var nogle budskaber, som alle burde lytte til. Derfor inviterede vi Sebastian Nybo til at komme og holde et indlæg for alle vores medarbejdere.
Han formår på en professionel, enkel og samtidig meget humoristisk måde at kommunikere klare budskaber til store forsamlinger. Man lytter, lærer og bliver underholdt på samme tid. Og til sidst finder man ud af, at det er én selv, man sidder og griner af..."

Marketingschef Arne Højbo,
DiBa Bank
(om foredraget "Forandrings-parathed")

Forandringsparathed, high performance, stress-håndtering og helhedsforståelse": "Sebastian har en fantastiske evne til at sætte ord og eksempler på de problemer og udfordringer, som vi hver dag oplever i samarbejdet med andre. Da vi i min afdeling derfor kom efter, at vi trængte til at blive "rusket godt igennem", var Sebastian et let valg, da jeg havde oplevet ham et par gange før uden for Grundfos.
Sebastian og jeg mødtes inden kurset for at tale om, hvordan vores afdeling er strikket sammen og hvordan vi gerne ville have lidt "mental førstehjælp". Så da han mødte op til kurset, som vi valgte at kalde "Seminar om forandringsparathed, high performance, stress-håndtering og helhedsforståelse", var han i stand til at komme med lige de eksempler, som vi havde brug for til at illustrere vores problemer og udfordringer.

Da dagen var gået, var vi alle fyldt med indtryk og konkrete forslag til, hvad vi kunne gå hjem og gøre anderledes - i forhold til os selv og i forhold til at bedre vores samarbejde med hinanden. Det eneste, som vi var kede af, var, at vi kun havde én dag i selskab med Sebastian ... men det kan vi jo altid råde bod på en anden gang, for vi er mange, som gerne vil arbejde videre med at bedre hverdagen i afdelingen.

Her et halvt års tid efter, at vi havde besøg af Sebastian, taler vi måske ikke mere så meget om "gamle aber" og "at der skal to til tango". Vi har dog holdt fast i to værktøjer, som vi fik med fra Sebastians oplæg om stresshåndtering. Et værktøj er et lille "ur", hvor vi kan indstille, hvor travlt vi har det. Er "uret" rødt, vil man ikke forstyrres, er det gult eller blåt, vil man godt - afhængig af, hvor meget den andens opgave haster. Et andet værktøj er også meget simpelt, men effektivt. Opgaver, som vi overdrager til en kollega, bliver markeret med rød, gul og grøn alt efter, hvor meget den haster. På den måde har vi fået et synligt værktøj, som minder os om, at vi skal huske at tale med hinanden om opgavens omfang og deadline, i stedet for bare at give den videre med ordene "den haster". Og det allerbedste er, at vi stort set alle var afsted på samme kursus, så vi har et fælles udgangspunkt og fælles viden, som gør det lettere at tackle hverdagens små og store problemer og udfordringer. Er vi udlærte? Nej, så hvem ved, om Sebastian engang snart skal vejen om ad Grundfos igen?"

Projektleder Tina da Silva,
Corporate Branding,
Grundfos Management A/S

Vi har brugt SEB Gruppen som ekstern samarbejdspartner i forskellige gruppesammenhænge og altid med et godt resultat.
Specielt vil jeg fremhæve Sebastian Nybo som en enestående foredragsholder. Sebastian formår at nå tæt ind til den enkelte deltager - også i et større forum, og jeg vil vove den påstand, at alle får noget med hjem, både i form af praktisk værktøj, men også stof til eftertanke.
Jeg vil udtrykke det meget enkelt, nemlig: "at der bliver højere til loftet, når SEB har givet af sin viden."
Jeg kan kun anbefale ham til andre.

Kirsten Sørensen, Personalechef,
Leo Pharma

Reference til Lederuddannelsen.
I forbindelse med et lederudviklingsprojekt for flere samarbejdspartnere har Sebastian Nybo været en inspirerende og motiverende underviser. Han har formået at kombinere humor og intensiv læring omkring ledelse, så deltagerne har fået en grundig indsigt i det ”optimale lederskab”. Et særligt stærkt indtryk har disciplinerne: ”Coaching”, ”adfærdsmønstre” og ”konflikthåndtering” bibragt.
Sebastian Nybo har virkelig fingeren på pulsen med hensyn til hvad der bliver det fremtidige lederskab.

Marie Wünche, Birkerød Kommune,
Inger Simonsen, Hillerød Kommune og
Inger-Marie Nielsen, Hørsholm Kommune

(omkring den Tværkommunale Lederuddannelse "Ledelse som Håndværk") 

"Forbrugerrettighedsteamet fra Forbrugernes Hus holdt en teamdag, hvor Sebastian Nybo gav bolden op til de videre drøftelser ved et indlæg af 90 minutters varighed med titlen: "Personlig Power/Forberedt på forandring/ Stresshåndtering". Det var noget af en kick-start, idet Nybo i-tale- og i-scenesatte mange af de problemer på enhver arbejdsplads, der gør forandring og fornyelse svær at håndtere for den enkelte medarbejder og svær at gennemføre for ledelsen. Nybo brugte såvel humor, som litteratur og videnskab til at illustrere problemer og veje til løsninger. Det lykkedes ham at give tilhørerne en hel del "Aha-oplevelser" undervejs, og det gjorde resten af dagens diskussioner frugtbare med resultater og teknikker, som vi stadig arbejder videre med. Tak for en "langtidsholdbar" oplevelse."

Charlotte Lemche Jensen,
Forbrugerstyrelsen

(om foredraget "Personlig Power/Forberedt på forandring/Stress håndtering) 

Personlig power midt i en omstillingsproces:
Som led i en større omstillingsproces valgte vi at fokusere på personlig power for at styrke den enkelte medarbejder, og give medarbejderen personlige værktøjer til at komme igennem processen.
SEB gav os en fantastisk dag, og gav netop den enkelte medarbejder et skub til at turde se i øjnene, at ansvaret for ens karriereforløb ligger hos en selv, og ikke hos arbejdsgiveren. Medarbejderne blev styrket til at gå ind i forandringsprocessen.
Det er svært at sige lige præcis, hvad den enkelte fik ud af seminaret, idet der netop var lagt op til personligt input. Alle var dog enige om, at det havde været en fantastisk dag, og at de hver især havde fået noget at tænke over og arbejde videre med.
Og så var det bestemt ikke uvæsentligt, at dagen samtidig oplevedes som en rar dag med en inspirerende konsulent.

Berit Kjærgaard,
Haderslev Sygehus

(om seminaret "Personlig Power") 

I det store , men ofte uigennemskuelige udbud af foredragsholdere, der vil fortælle os om den foranderlige verden, og hvordan vi som arbejdende individer skal forhold os til fremtidens krav og tilbud – var Sebastian Nybo fra SEB-gruppen en forfriskende oplevelse. Det er når Sebastian Nybo selv slipper tøjlerne og springer ud i rollen som lakfriseret sekretær, at han virkelig rykker. Som sekretæren, der lader som om hun forstår alt omkring firmafusionen, mens hun i virkeligheden er hamrende angst og kun er fikseret på egen identitet. ”Man skal turde og man skal stille krav om, at ens job får det bedste frem i én hver dag. Livet og arbejdet skal ikke handle om, hvordan vi hurtigst muligt når frem til weekenden”, sagde Sebastian Nybo. Det forsøger jeg at efterleve hver eneste dag siden hans foredrag.

Susanne Engstrøm,
Formand for Farmakonomforeningen,

(om ”Forberedt på Forandring”) 

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked