DA / EN

Meditation for ledere

Icon

MEDITATION FOR LEDERE

– ET EFFEKTIVT  VÆRKTØJ I LEDERENS HVERDAGEN

MÅLGRUPPE:
Dette program er for de ledere, der har brug for at kunne afstresse og finde fornyede ressourcer. I en hektisk hverdag som leder kan man nemt fortabe sig i detaljer, stress og krav og dermed miste overskuddet. Derfor er der god grund til at standse op og give plads for et effektivt værktøj – kunsten at meditere.

FORMÅL:
Formålet er at lære deltagerne, at de selv har stor betydning for, hvordan de håndterer de udfordringer, der ligger indlejret i lederjobbet. Under meditation viser kroppen tegn på dyb afspænding med lavt blodtryk og stofskifte, langsommere puls og åndedræt og nedsat iltoptagelse. Det er dermed et fantastisk godt værktøj til at forebygge de velkendte velfærdssygdomme, f.eks. stress og forhøjet blodtryk. Mange videnskabelige undersøgelser viser, at regelmæssig meditationstræning indvirker positivt på det fysiske og psykiske helbred. Meditation bliver den pause, hvor hjernen tømmes og genoplades – det er mental motion, der giver stort overskud og øget effektivitet og derfor er alfa og omega for den moderne leder.

UNDERVISNINGSFORM:
Der skiftes mellem oplæg og dialog med deltagerne i forholdet 50/50, og det er vigtigt, at deltagerne er trygge ved hinanden, for dette program går tæt på.

UNDERVISER:
Sebastian Nybo

SÆRLIGE FORHOLD:
Dette program må gerne foregå i et lokale, hvor der ikke er for meget støj fra omgivelserne.

VARIGHED:
Programmet løber over 1 dag fra 9 til 16. Frokost ligger fra 12 til 13 (så der lige bliver mulighed for at tjekke op med baglandet) – der er to kaffepauser, når det passer ind i undervisningen.


MEDITATION FOR LEDERE – ET EFFEKTIVT VÆRKTØJ I LEDERENS HVERDAGEN
Meditation er for alle og kan læres af alle! Der er intet mystisk eller religiøst ved det. I dag er meditation et anerkendt og udbredt værktøj, som mange har stor gavn af i hverdagen.

Dit udbytte af seminaret vil være

 • Et indgående kendskab til, hvordan meditationen løsner spændinger, blokeringer og begrænsninger – det medfører ofte, at der dukker nye kreative løsninger frem
 • Læring om, hvordan du kontrollerer vejrtrækningen gennem enkle teknikker
 • Bedre egenskaber til at fokusere og opnå ro
 • Optimale resultater ved at økonomisere med dine ressourcer
 • Øget evne til at skille væsentligt fra uvæsentligt.

PROGRAM FOR DAGEN


Kl. 09:00 – Velkomst

Kl. 09:10 – Hvad er meditation?
 • Afmystificering af begrebet meditation
 • Meditation – en metode alle kan lære
 • Få kendskab til en tilstand præget af afslapning og koncentration, kroppen er i hvile og bevidstheden er befriet for tanker.

Kl. 10:30 – Hvorfor meditere? Fokus på
meditationens virkningsmekanismer

 • Få kendskab til de videnskabelige under¬søgelser om meditationens virkning
 • Hvad sker der i hjernen ved meditation?
 • Fokus på de forskellige bevidsthedsniveauer
 • Hvorfor indvirker regelmæssig meditation positivt på det fysiske og psykiske helbred og reducerer stress og forhøjet blodtryk?
 • Få indsigt i de psykologiske effekter af meditation.

Kl. 12:00 – Frokost


Kl. 13:00 – Træning i meditation – hvordan tømmer du tankerne?
Meditation er at vende opmærksomheden indad – du lukker af for omverdenen. I stedet for at lade din bevidsthed flyve fra tanke til tanke, tømmer du hjernen for tanker.
I løbet af seminaret bliver du præsenteret for fem – let anvendelige – meditationsøvelser – du lærer at:

 • kontrollere vejrtrækningen gennem enkle teknikker, hvor du “tæller” åndedrættet
 • skabe distance til tankerne og lukke alt andet ude
 • anvende en effektiv visualiseringsteknik
 • tænke i helheder og opnå et bedre overblik
 • anvende meditativ gang.


Kl. 15:30 – Opsamling på dagen

Kl. 16:00 – Afslutning på seminaret

Pris pr. deltager kr. 3.450 excl. moms.

Tilmelding på email seb@sebgruppen.dk  eller tlf. 33 11 44 22 hverdage 9 - 16.

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked