DA / EN

Det indre lederskab - ledelse af selvledende medarbejdere

Icon

DET INDRE LEDERSKAB

- nøglen til øget medansvarlighed på arbejdsmarkedet

Konceptet DET INDRE LEDERSKAB er navnet på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til effektivitet, samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling. Sebastian Nybo, der er forfatter til bogen Det Indre Lederskab giver en kort præsentation af konceptet, der bryder det gamle paradigme om "dream society" til fordel for det helhedsorienterede samfund – hvor det at gå på arbejde er en integreret del af det at udvikle sig som menneske.

Slut med det dominansstyrede hierarki og ja til aktualiserings-hierarkiet.

Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af grupperinger i organisationen for at løse specifikke problemer, som man er fælles om. De nye enheder arbejder selvforvaltende og alle inddrages, hvilket øger medansvarligheden.

Under indlægget vil de centrale modeller og teorier, der indgår i processen vedrørende implementering af Det Indre Lederskab i virksomheder blive gennemgået - samt hands-on erfaringer fra de organisationer, der allerede har gennemløbet hele empowerment processen.

Erhvervslivets rolle i forhold til den almene menneskelige trivsel blive taget op til debat, på bassis af den seneste forskningsresultater fra psykologien.

Som afslutning vil forfatteren åbne for sine håb og visioner for en fremtidig verden, hvor der kun eksisterer én leder - nemlig dig selv.

Foredragsholderen er Adm. direktør for SEB Gruppen A/S Sebastian Nybo, der også er forfatter til bogen Det Indre Lederskab, der udkom den 10. april 2002.

Læs mere om bogen her

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked