DA / EN

Kurser

Icon

Kurser

Fælles for alle kurser er, at de i sidste ende bidrager til at øge din virksomhedens lønsomhed. Kurserne går alle i dybden med en praktisk anvendelig og workshop-baseret tilgang. Det hele er opstået i krydsfeltet mellem kundens behov for ny viden og indsigten i de processer, der skaber varig læring.

Gennem 20 års erfaring med at undervise medarbejdere og ledere sikrer kurserne optimale betingelser for læring og forbedring – og i sidste ende styrkelse af organisationen. Alt sammen gennem bl.a. håndgribelig viden, dialog og øvelser, der giver reelle værktøjer.

I kan vælge mellem to typer kurser: Åbne kurser og interne kurser. Til et åbent kursus kan enhver tilmelde sig, mens et internt kursus foregår med deltagere udelukkende fra samme organisation. De to forskellige varianter sikrer, at mindre virksomheder får mulighed for at tilegne sig specifikke færdigheder – og at større organisationer kan opbygge et solidt fundament af fælles viden.

- sådan får du sagt det, du mener
Som leder er evnen til at kommunikere altafgørende for at opnå gode resultater. Effektiv kommunikation kræver, at du kan aflæse din modtager og tilpasse din form. Derved bliver budskabet formidlet, som du mener det – og det er noget af en kunst, som du bl.a. lærer på dette kursus. 

- når medarbejderne tager ansvar for helheden
Hvordan får du medarbejdere involveret, så de tager ansvar? Det øger både deres egen trivsel og virksomhedens lønsomhed. Måske lyder det som et drømmescenarie, men det er ikke desto mindre netop dét, som kurset i det indre lederskab giver mulighed for. 

- styrk samarbejdet og arbejdsglæden i dit team
Få det bedste frem i hver enkelt medarbejder og få kendskab til de forskellige roller, vi typisk påtager os. På kurset lærer du at se hvilke muligheder og udfordringer, der er i hver rolle – og du lærer at spotte, om hver enkelt medarbejder bruger deres ressourcer optimalt. 

Dette kursus er for ledere, der har brug for at kunne afstresse og finde fornyede ressourcer. I en hektisk hverdag som leder kan man nemt fortabe sig i detaljer, stress og krav og dermed miste overskuddet. Der er derfor god grund til at standse op og give plads til et effektivt værktøj – kunsten at meditere. 

Kurset giver dig et indblik i, hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at du som leder kan anvende din naturlige autoritet og integrere den styrende del af dit lederskab. Samtidig lærer du at træffe hurtige, præcise og rigtige beslutninger – især i vanskelige situationer. 

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked