DA / EN

Intuitiv ledelse

Icon

Intuitiv ledelse

Intuition - evnen til at navigere i komplekse systemer

Varighed 3 timer inkl. 15 minutters pause. Pris: kr. 28.000

Der bliver stillet stadigt stigende krav til lederne i virksomhederne. Krav om at handle ud fra et helhedsperspektiv.

En leder, der kun kan tænke på sig selv eller firmaets behov her og nu, viser sig hurtigt at være særdeles omkostningskrævende og utilstrækkelig på lang sigt. Hvis egoet får lov til at være styrende for vores adfærd bliver resultatet "på det jævne". Ved at reaktivere vores intuition opnår vi det højere perspektiv, der gør det muligt for os at se igennem den massive strøm af informationer, der hver dag skal bearbejdes. På dette foredrag inspireres deltagerne til at se ind til essensen - årsagerne..... for derfra at kunne handle helhedsorienteret.

At der er brug for et nyt pejle-system oplever næsten alle, men det er de færreste, der ved, hvad de skal gøre for at genopdage intuitionens klarhed. Dette foredrag gør, via dokumenteret hjerneresearch, op med fortidens forældede forestilling om intuition, som noget kvinder har patent på og løfter den op som et af de vigtigste elementer for at kunne navigere i komplekse sammenhænge.

C. G. Jung skrev: "Selvet skaber, mens Jeg'et reproducerer", og dette foredrag giver deltagerne de redskaber, der skal til for at kunne mærke denne sandhed og få kendskab til  egen intuition - oplev styrken ved at bruge dine evner fuldt ud.

Deltagerne på dette foredrag får gennem praktiske øvelser en fortrolighed med at arbejde med intuitionen som beslutningsværktøj.

Dette foredrag giver dig mulighed for at genopdage nogle af de ressourcer, der gemmer sig i selvet. Du bliver i stand til at se sammenhænge mellem mennesker på en ny måde - eller rettere en gammelkendt, men undertrykt måde. Fremtidens leder træffer sine beslutninger ud fra et helhedsperspektiv

Program

Kl.  9.00 Velkomst og præsentation af underviseren, Sebastian Nybo

Få en bredere forståelse for begrebet intuition

I dag ved vi, at der er en sammenhæng mellem krop og psyke. Derfor gennemgår vi de seneste opdagelser af menneskets psykiske struktur og sanseredskaber. Vores tanke- og følelsesverden har stor indflydelse på vores balance og dermed på vores klarhed i en beslutningsproces. Vi konkretiserer vores muligheder og ressourcer i forbindelse med intuitionens udfoldelse.

Lær hvordan du bruger intuition som et ledelsesværktøj

Vi betragter intuitionen kontra de kendte psykiske aspekter såsom selvkontrol eller indlevelse. Vi gennemgår, hvorfor det kan betale sig at arbejde mod en større sansning af menneskelige relationer.

Helhedssyn

Alt efter vores erkendelse og forståelse kan vi til tider bevæge os væk fra det, vi kender, og herfra betragte den "virkelighed", vi lever i. Dette giver os mulighed for at se, hvad der kan gøres for at tilgodese helheden frem for enkelte elementer.

Sammenfatning

Vi afslutter med at sammenfatte dagens program og forbinde løse ender og giver effektive bud på, hvordan du arbejder videre med din intuition.

Kl. 12.00 Seminaret afsluttes 

 

Målgruppen for foredraget er

Ledere, der gerne vil udfordres til at genopdage den intuitive evne, og samtidig ønsker at få et mere nuanceret perspektiv på verden omkring dem.

Kontakt os
Ring på 33 11 44 22 eller klik på Hør mere for at få mere information om dette foredrag.

Hør mere

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked